Direktorė

KRISTINA RIMIENĖ

Informacija rengiama.

 

 

Valdymo struktūros schema

Darbuotojai ir jų kontaktai

Darbuotojai

ATNAUJINTA: 2023-10-02 10:02

  DARBUOTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

 

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

Mobilaus tel. nr.

El. paštas

Pareigybės aprašymas

KULTŪROS CENTRAS
 

Direktorė

Kristina Rimienė

(8 445) 52 082

8 606 84405

[email protected] 

Pareiginiai aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai

Vita Urbonienė

 

8 607 71503

[email protected]

 Pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė

Sigita Drakšienė

(8 445) 52 781

[email protected]

Pareigybėsi aprašymas

Buhalterė

Donata Žvikienė 

8 606 84402

[email protected] 

Pareigybės aprašymas

Kasininkė-bilietų platintoja

Audra Mikalauskienė

(8 445) 51 104

  [email protected]

Pareigybės aprašymas

Archyvarė

Diana Žukauskaitė

(8 445) 51 341

8 606 86086

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Personalo specialistė

Pareigybės aprašymas

Meno skyrius

 

Meno skyriaus vedėja – etnokultūros specialistė

Diana Brazdeikienė

 

8 606 85747

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Renginių organizatorė

Aušrinė Zulumskytė

 

8 606 19335

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Dailininkė

Jūratė Jonauskienė

 

8 606 85751

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Kultūrinės veiklos vadybininkė-administratorė

Silva Samoškienė 

 

8 606 84366

[email protected]

Pareigybės aprašymas

 

     

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Toncius“ vadovas

Andrius Razmus

 

8 685 17493

 

Pareigybės aprašymas

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės „Rangė“ vadovas

Pareigybės aprašymas

Liaudiškų šokių grupių ,,Toncius” ir ,,Rangė”  vadovo asistentė

Svajonė Razmuvienė  

 

Pareigybės aprašymas

Kolektyvų akompaniatorė

Pareigybės aprašymas

Folkloro ansamblio ,,Gervelė” vadovė

Elena Šalkauskienė

 

8 612 18782

 

Pareigybės aprašymas

Folkloro ansamblio „Gervelė“ instrumentinės grupės vadovas

Vytautas Kubilinskas

 

8 620 58182

 

Pareigybės aprašymas

Garso ir šviesos inžinierius

Arnoldas Bružas

 

8 606 82583

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Scenos inžinierius

Audrius Janonis

 

 

Pareigybės aprašymas

Egidijaus Radžiaus teatro vyr. režisierius

Nerijus Gedminas

 

8 606 85864

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Scenografas- teatro pastatymo dalies vedėjas

Andrius Gaubys

 

8606

85872

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas” vyr. režisierė

Auksė Antulienė

 

8 606 86044

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas” scenografė

Pareigybės aprašymas

Vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas” režisierė, pramoginių renginių organizatorė

Karolina Moncevičienė 

 

8 603

32124

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Šokių vakarų muzikantai

Ramūnas Šlepavičius,

Aivaras Bružas

 

8 680 20645

  Pareigybes aprašymas

Moterų vokalinio ansamblio ,,Svaja” vadovas

Aloyzas Žilys

 

8 606 84406

Pareigybės aprašymas

 

Informacinių technologijų specialistas

Tomas Baltušis (vaiko priežiūros atostogos)

 

8 684 80090

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Kamerinio choro ,,Kristale” vadovė

Kristina Rimienė

 

8 683 18775

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Kamerinio choro ,,Kristale” koncertmeisterė

 

 

Pareigybės aprašymas

Liaudiškos muzikos kapelos ,,Lakštingelė” vadovas

   

 

Pareigybės aprašymas

Vaikų popchoro  vadovė

Indrė Juodeikienė

 

8 684 44112

Pareigybes aprašymas

Buvusių tremtinių choro ,,Atminties versmė” vadovas

Ramūnas Baršauskas 

 

 

 

Pareigybės aprašymas

Buvusių tremtinių choro ,,Atminties versmė” koncertmeisterė

 

 

 

 

Pareigybės aprašymas

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Kitep“ vadovė

Vitalija Valeikienė

 

 

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas

Egidijaus Radžiaus teatro režisierė

Kristina Lauciute-Dimienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

 

Pareigybės aprašymas

Sportinių šokių grupės vadovas

Tadas Romeika

 

 8 674  12452

Pareigybės aprašymas

Vaikų liaudiškų šokių grupės vadovas

Paulius Vaitkevičius                

 

8 623 42421

Pareigybės aprašymas

Šiuolaikinio šokio grupių  vadovė

Vilma Miltakienė

 

8 686 60104

 

Pareigybės aprašymas

Ūkio skyrius

   

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – skyriaus vedėja

Irena Šimkuvienė

 

8 606 85835

[email protected]

Pareigybės aprašymas

Vairuotojas

   

 

Pareigybės aprašymas

Vairuotojas

Bronius Bružas

 

8 672 64261

   

Scenos darbininkas

Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Juozas Smilingis

 

 

 

Pareigybės aprašymas

Sargai-rūbininkai

Bronislovas Laučys

Danutė Bogovskienė

(8 445) 43 752

8 606 82585

 

Pareigybės aprašymas

Budėtojos-rūbininkės

Ieva Jančauskienė (vaiko priežiūros atostogos)

Zita Čepeliauskienė

(8 445) 43 752

8 606 82585

 

Pareigybės aprašymas

Valytojos

Irena Bogušienė

Danutė Mockuvienė

Audronė Riniuvienė

Lina Galdikienė

 

Pareigybės aprašymas

Kiemsargis

 

 

 

Pareigybės aprašymas

Bilietų kontrolierė

Alma Narmontienė

 

 

Pareigybės aprašymas

KULTŪROS CENTRO SKYRIAI

 

Baublių skyrius

 

Vedėjas

Verutė Keblienė

8 612 18890

[email protected] 

Pareigybės aprašymas

Meno vadovas

Gintaras Pucas

8 699

67919

 

Pareigybės aprašymas 

Meno vadovė

 Justė Lipinskienė

   

Budrių skyrius

 

Vedėja

 

   

Meno vadovas

 

   

Darbėnų skyrius

 

Vedėjas

Artūras Juška

8 606 82528

[email protected]

 

Meno vadovė

Kristina Lauciutė-Dimienė (vaiko priežiūros atostogos)

   

Meno vadovė

Birutė Bendikienė

   
 Meno vadovė  Virginija Rudavičienė

   
   

   

Grūšlaukės skyrius

 

Vedėja

Giedrė Kniukštienė

8 673 67829

[email protected] Pareigybės aprašymas
   

Meno vadovas

 

   

S.Įpilties skyrius

 

Kultūrinės veiklos organizatorė

Danutė Bružienė

8 606 85836

[email protected]

 Pareigybės aprašymas

Meno vadovė

Kristina Lauciutė-Dimienė (vaiko priežiūros atostogos)

   

Meno vadovas

Laurynas Surblys

   
   

   
   

   

Jokūbavo skyrius

 

Vedėja

 Justė Lipinskienė

Dovydas Lipinskas

8 672

70231

[email protected]  

Meno vadovas

 

Meno vadovė

Rita Valiukienė

   

Kalniškių skyrius

 

Vedėja

Rita Viskontienė

8 606 82536

[email protected]

 

Meno vadovas

Gintaras Pucas

8 699

67919

   

Kartenos skyrius

 

Vedėja

Janina Vaičekauskienė

8 606 85842

[email protected]

 

Meno vadovė

 

Meno vadovas

Rimantas Varkojus

8 672 01807

   

Meno vadovė

Jūratė Norkuvienė

   
Meno vadovas Virgilijus Noreika

   

Kurmaičių skyrius

 

Vedėja

Rima Žilinskienė

8 614 54960

[email protected]

 

Meno vadovas

Darius Brazdeikis

   

Meno vadovas

Donatas Žilinskas 

[email protected]  

Kūlupėnų skyrius

 

Vedėjas

Marius Butkevičius

8 684 71850

[email protected]  

Meno vadovas

Stasys Jucys

   

Meno vadovė

Giedrė Kniukštienė 

   

Laukžemės skyrius

 

Vedėja

Aida Mikutienė

8 606 82524

[email protected]

 

Meno vadovas

Alvydas Višinskas

   

Lazdininkų skyrius

 

Kultūrinės veiklos organizatorius

Raimondas Grabys

8 606 86055

[email protected]

Pareigybės aprašymas

   

Raguviškių skyrius

 

Vedėja

Laura Povilaitienė

8 606 82546

[email protected]

 

Meno vadovas

Tadas Romeika

   

Meno vadovas

Martynas Ratas

   

Rūdaičių skyrius

 

Vedėja

 Elena Šimkuvienė

8 683 17082

[email protected]   

Meno vadovė

Sigita Šimkutė- Kubilienė (vaiko priežiūros atostogos)

   

Šukės skyrius

 

Vedėja

Violeta Ruikienė

8 676 11251

[email protected]

 

Meno vadovas

Alvydas Vozgirdas

   

Vydmantų skyrius

 

Vedėja

Jolanta Japertienė

8 606 85879

[email protected]

 

Meno vadovė

Soneta Baltmiškienė

   

Meno vadovas

Saulius Vaičiulis

   

Skyrių valytojai

Pareigybės aprašymas

Elena Abromienė,  Jolanta Butkienė,  Regina Končiuvienė, Ona Mažonienė, Aida Mikutienė, Rita Mockuvienė, Rūta Montvydienė, Ingrida Raudonienė, Aušrutė Skinzgailienė, Sigita Stonkuvienė,  Aldona Elena Rusienė, Loreta Tirevičienė,  Liuda Varkojienė, Rita Viskontienė.

 

Skyrių kūrikai (kūrenimo sezono metu)

Pareigybės aprašymas

Advardas Rusys

 

Eiti prie turinio