Skip to content Skip to navigation

Veiklos sritys

Pateikta: 2010-02-26 11:54 (atnaujinta: 2020-03-27 10:11)

Kultūrinės veikos projektai 2020 m. finansuojami iš rajono savivaldybės biudžeto

Etninės kultūros plėtros programos projektai 2020 m. finansuojami iš rajono savivaldybės biudžeto

Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų projektai 2020 m. finansuojami iš rajono biudžeto

Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programos projektas, iš dalies finansuojamas iš rajono savivaldybės

Kretingos r. kultūros centro 2020 m. numatyti svarbiausi renginiai

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų repeticijų grafikas 2018-2019  m.

Kultūrinės veiklos projektai 2019 m. iš dalies finansuojami iš rajono savivaldybės biudžeto

Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų projektai 2019 m. finansuojami iš rajono biudžeto 

Etninės kultūros plėtros programos projektai 2019 m. finansuojami iš rajono biudžeto

Kultūrinės veiklos projektai 2018 m. iš dalies finansuojamų iš rajono savivaldybės biudžeto, sąrašas

Kultūros centro įstaigų numatyti svarbiausieji renginiai 2017 m.

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų repeticijų grafikas 2017 m.

Lėšų skyrimo 2016 m. kultūrinės veiklos programos projektų iš dalies finansavimo sąrašas

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų repeticijų grafikas 2016 m.

KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRO KULTŪRINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ SĄRAŠAS FINANSINEI PARAMAI IŠ RAJONO BIUDŽETO GAUTI  2015 M.

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų repeticijų grafikas 2015-2016 m.

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų repeticijų grafikas 2014 m.

KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRO KULTŪRINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ, IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ 2013 M. RAJONO BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

KRETINGOS RAJONO KULTŪRINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PROJEKTŲ SĄRAŠAS FINANSINEI PARAMAI IŠ RAJONO BIUDŽETO GAUTI 2012 M.

Tyrimo temos ,,Kretingos rajono kultūros centro renginių viešinimo būdai ir formos"
apklausos rezultatai.