Skip to content Skip to navigation

Istorija

Pateikta: 2011-08-09 08:20 (atnaujinta: 2020-05-12 12:06)
Kretingos rajono kultūros centro istorija prasideda nuo 1945 m., kai buvo įsteigti Kretingos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto kultūros namai, kurie kartu su biblioteka įsikūrė Vilniaus gatvėje Nr. 3 (dabar pastatas priklauso Pranciškonų ordinui). 1950 m. įstaigai suteiktas pavadinimas – „Kretingos rajono kultūros namai". 1957 m. įstaiga perkelta į Vykdomojo komiteto pastatą Vilniaus gatvėje Nr.6 (dabar pastatas taip pat priklauso Pranciškonų ordinui). Nuo 1972 m. – įstaiga įsikūrė J. Pabrėžos gatvėje Nr.1. 1973 m. įstaiga pavadinta Kretingos rajoniniais kultūros rūmais, 1990 m. –  Kretingos miesto kultūros rūmais, 1993 m. – Kretingos rajono kultūros rūmais. 2005 m balandžio 8 d. juridinių asmenų registre įregistruotas Kretingos rajono kultūros centro pavadinimas.
Įstaigos vadovai:
19451946 m. Juozas Butkus
1946 m. Algimantas Litvaitis
1946 m. Bronius Neliubšis
19461948 m. Juozas Sirutis
1948 m. Julija Butkienė
19481949 m. Vytautas Pocius
1949 m. Leonas Vaičiulėnas
19491956 m. Vytautas Pocius
19561957 m. Antanas Stirblys
19571960 m. Fortunatas Pocius
19601963 m. Rožė Butkutė
19631965 m. Valerija Blaškevičienė
1965 m. Liudas Mačijauskas
19651968 m. Algis Vaičiulionis
19681972 m. Egidijus Radžius
19721975 m. Vytautas Kubilinskas
19751977 m. Konstancija Macienė
19771978 m. Stanislava Preikšienė
1978 m. Algimantas Verbutas
19781981 m. Algimantas Lygeikis
19822009 m. Konstancija Macienė
20102011 m. Tomas Ambrozaitis
Nuo 2011 m. Pranas Razmus
Dabar Kultūros centras įsikūręs 3255 kv. m ploto pastate. Turi 6 sales – didžioji (514 vietų) salė su scena, teatro-studijos „Atžalynas" salė (50 vietų) su scena, parodų salė (173 kv. m), šokių salė (339 kv. m), vitražo salė (222 kv. m), konferencijų salė (30 kv. m).
Kretingos rajono kultūros centras turi 16 skyrių , kurie įsikūrę rajono miesteliuose ir didesniuose kaimuose. Kultūros centre ir jo skyriuose dirba daugiau nei 100 darbuotojų. 64 kultūros specialistai (50 % darbuotojų įgiję aukštąjį išsilavinimą) vadovauja 100 mėgėjų meno kolektyvų, studijų ir būrelių, kuriuos lanko 1100 dalyvių.
Kultūros centras Kretingos rajoną garsina gražiais tradiciniais tarptautiniais, respublikiniais bei regioniniais renginiais:
Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija „Atžalyno scena" (nuo 1979 m.),
Respublikinis lygių balsų chorų festivalis „Aš atdarysiu dainų skrynelę" (nuo 1986 m.),
Teatrinio meno festivalis "Kaukutis" (nuo 1991 m.),
Respublikinė liaudiškų kapelų šventė „Grok, žemaiti!" (nuo 1992 m.),Tradicinė komedijų šventė „Vėinė joukā" (nuo 1993 m.),
Rajono liaudiškų kapelų šventė „Kretingėškė polka" (nuo 1996 m.),
Regiono folkloro šventė „Padainioukem po lėipuom" (nuo 1997 m.),
Regioninė tautinių šokių šventė „Gintarinė klumpė" (nuo 2000 m.),
Meno akcija „Kita erdvė [3°]. Vakarų krantas" (nuo 2000 m.),
Romansų atlikėjų šventė „Suskinsiu aš..." (nuo 2003 m.).