Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2020-03-28 12:41)

Pareigų pavadinimas

2019 m. I ketv.

2019 m. IV ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

-*

1

-*

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

-*

1

-*

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

-*

1

-*

Renginių organizatorius

1

-*

1

-*

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

-*

-

-*

Dailininkas

1

-*

1

-*

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

2

713

1

-*

Vyr. buhalteris

1

-*

1

-*

Buhalteris

1

-*

1

-*

Archyvaras

1

-*

1

-*

Personalo specialistas

1

-*

1

-*

Teatro režisieriai

3

973

3

1081

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

9

519

9

743

Chorų vadovai

2

488

2

730

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

3

186

3

287

Pastatymo dalies vedėjas, scenografas

2

615

2

713

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

-*

1

-*

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai, kasininkas-bilietų platintojas)

2

523

2

547

Sargai

2

762

2

741

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas-rūbininkas, bilietų kontrolierius)

10

311

10

468

SKYRIAI

Vedėjai

16

666

16

826

Meno vadovai

27

527

27

669

Valytojai

14

139

15

139

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

-*

1

-*

* Neskelbiama, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 18 punkto 4 dalimi.

2018 metų darbo užmokestis indeksuotas koeficientu 1,289.